Contactgegevens

Telefoonnummer
010 – 455 85 17
maandag tot en met vrijdag
van 09:00 uur tot 16:30 uur
Adres
PRINSENLAAN 569
3067 TZ ROTTERDAM
Overig
Bank: NL80 INGB 0005 782 302
Inschr.K.v.K. Rotterdam nr. 40345535
BTW nr. NL 8041.62.359. B.01

Wijkbus Alexander heeft ook een vertrouwenspersoon.

Missie / Visie

De wijkbus levert, binnen haar statutaire mogelijkheden een bijdrage aan het meedoen en zelfredzaamheid van burgers in de maatschappij. Hier sluit de wijkbus aan op thema’s als vergrijzing, armoede,  kwetsbare mensen, burgerkracht, veranderende bevolkingsopbouw en de relatie jong versus oud.  Daarnaast zal de Wijkbus zich inspannen om binnen de te ontwikkelen Gebiedsplannen en DIN’s (Doelen, Inspanningen en Netwerken) mee te participeren.