Deelnemer worden van de wijkbus

Om gebruik te maken van de diensten die de Wijkbus aanbiedt, moet u deelnemer zijn van de Stichting Wijkbus Alexander.

U kunt individueel deelnemer worden voor slechts € 15,- per jaar en met een partner is het totaalbedrag € 22,50. Betaalt u niet via een automatische incasso, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 2,50 vanwege een noodzakelijke bijdrage in de kosten van incasso en administratie.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie over het deelnemerschap, belt u dan naar de Wijkbus, tel. (010) 455 85 17. U kunt ook dit inschrijfformulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Wijkbus Alexander
T.a.v. Deelnemersadministratie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Deelnemers met vragen omtrent de gegevensregistratie kunnen contact opnemen met de coördinator.

Ook collectieve deelnemerschappen – bijvoorbeeld voor woongroepen en verzorgingstehuizen – zijn mogelijk. Wilt u meer informatie over een collectief deelnemerschap, bel dan naar de Wijkbus.

Recreatieve tochten

De Wijkbus organiseert tweemaal per jaar een aantal recreatieve ritten voor deelnemers.
U mag bij alle ritten een rollator meenemen. (dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier)
Het is nog niet bekend of de recreatieritten in 2021 kunnen doorgaan.