Deelnemer worden van de wijkbus

Om gebruik te maken van de diensten die de Wijkbus aanbiedt, moet u deelnemer zijn van de Stichting Wijkbus Alexander.

U kunt individueel deelnemer worden voor slechts € 15,- per jaar en met een partner is het totaalbedrag € 22,50. Betaalt u niet via een automatische incasso, dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 2,50 vanwege een noodzakelijke bijdrage in de kosten van incasso en administratie.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie over het deelnemerschap, belt u dan naar de Wijkbus, tel. (010) 455 85 17. U kunt ook dit inschrijfformulier uitprinten, invullen en opsturen naar:

Wijkbus Alexander
T.a.v. Deelnemersadministratie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Deelnemers met vragen omtrent de gegevensregistratie kunnen contact opnemen met de coördinator.

Ook collectieve deelnemerschappen – bijvoorbeeld voor woongroepen en verzorgingstehuizen – zijn mogelijk. Wilt u meer informatie over een collectief deelnemerschap, bel dan naar de Wijkbus.

 

Recreatieve tochten

Als deelnemer(s) van de Wijkbus kunt u zich aanmelden voor de recreatietochten. (de aanmelding voor de najaarsritten verloopt dit jaar apart)

Inschrijven voorjaar en zomer ritten 2018

Ook dit jaar kunt u als deelnemer van de Wijkbus inschrijven voor de recreatietochten. Dit is alleen voor de ritten van mei tot augustus.
In de komende periode (6 t/m 24 maart) worden de brieven (voorjaar- en zomerritten) uitgelopen, het kan dus zijn dat u deze brief iets eerder of later krijgt dan andere deelnemers van de Wijkbus.

Voorjaar en Zomer ritten

De voorjaars- en zomerritten gaan dit jaar naar:

zaterdag 21 april Nr. 1 Betuwe
zaterdag 28 april Nr. 2 Betuwe
zaterdag 26 mei Nr. 3 Voorne-Putten
zaterdag 9 juni Nr. 4 Hollandse IJssel
zaterdag 30 juni Nr. 5 Nieuwkoopse Plassen
zaterdag 14 juli Nr. 6 Lek en Vlist
zaterdag 28 juli Nr. 7 Voorne-Putten
zaterdag 11 augustus Nr. 8 Nieuwkoopse Plassen
zaterdag 25 augustus Nr. 9 Hollandse IJssel


U kunt dit inschrijfformulier uitprinten en voor vrijdag 30 maart, voldoende gefrankeerd, opsturen naar:

Wijkbus Alexander
t.a.v. Recreatiecommissie
Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam

Bevestiging

Zodra de indeling is gemaakt, ontvang u bericht van ons voor welk(e) uitstapje(s) u bent ingedeeld met aanvullende informatie. Als een rit overboekt is, dan wordt door middel van loting bepaald of u wel of niet mee kan. We zetten u dan in ieder geval op een reservelijst, mochten er nog mensen afvallen dan wordt u gebeld om alsnog mee te gaan.

Uiterlijk 14 april ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Bent u ingedeeld voor een rit, dan bellen wij u in de week voorafgaande aan het uitstapje of u daadwerkelijk nog meegaat. Indien u zonder gegronde reden kort voor vertrek afzegt, moeten wij helaas de kosten in rekening brengen.

Voor vragen over de recreatieritten kunt u uitsluitend bellen op dinsdagmiddag tussen 14:00 en 15:30 uur op telefoonnummer (010) 455 85 17.

Winter ritten

Dit jaar ontvangen alle deelnemers in september een aanmeldformulier voor de winterritten in november en december.